Türkiye Büyük Millet Meclisi deneme 2 25 2003-05-26T12:01:00Z 2003-05-28T11:41:00Z 2003-05-28T11:41:00Z 3 904 5155 TBMM 42 10 6330 9.3821 21

                                                                                                     

 

  Dönem: 22

                                                                                                                                Yasama Yılı:  1

                                                                                                                                    No:  117

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Mayıs 2003 Pazartesi

 

 

Tasarı

 

            1.- T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/604) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

 

Raporlar

 

            1.- Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/354) (S. Sayısı: 141) (Dağıtma tarihi: 26.5.2003) (GÜNDEME)

            2.- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 26.5.2003) (GÜNDEME)

            3.- Doğal Afetlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporları (1/594) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.5.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

2.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan’ın, Milli Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

3.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan’ın, Milli Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

4.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

5.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Tanıtma Fonunun projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/507) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

6.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, SARS hastalığına karşı ithalata yönelik önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Alanya ve Gazipaşa sahillerinde kurulan balık çiftliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/651) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir ağaçlandırma sahasının satışını sağladığı iddia edilen bürokrata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/652) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, EGO Genel Müdürlüğünde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/653) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

4.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk’in, Antalya İlinin yeni bir SSK Hastanesi ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/654) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

5.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk’in, Antalya’nın Kemer İlçesinin Devlet Hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/655) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

6.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk’in, İller Bankası kesintisi nedeniyle Antalya’daki bazı belediyelerin işçi ücretlerini ödeyememelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/656) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

7.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, balıkçıların bazı sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/657) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

8.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Emniyet Teşkilatı görevlileriyle okullarda ortak eğitim çalışmaları yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/658) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

9.- Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı’nın, tütün kotalarında ve fiyatlarında bölgeler arası farklılıklar olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/659) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

10.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, Avrasya İşbirliği Eylem Planına, İsrail ile yapılan anlaşmalara ve Kuzey Irak’tan silah kaçakçılığı yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/660) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

11.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, BDDK Başkanının maaşına ve konaklama giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/661) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

12.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, 57. Hükümet Döneminde ekonomik kriz başlangıcında Merkez Bankasından döviz alanlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/662) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

13.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, vergi borçları konusunda yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/663) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

14.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, şeref aylığının yükseltilip yükseltilmeyeceğine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/664) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

15.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinin ulusal bilinç oluşmasındaki etkisi konusundaki beyanına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/665) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2003)

16.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Pamukkale Üniversitesindeki hastane ihalesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/666) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2003)

17.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay’ın, Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü için verilen doçent kadrosu ilanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/667) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)

18.- Denizli Milletvekili Mehmet U.Neşşar’ın, Denizli’de 19 Mayıs gösterilerinde yer alan bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/668) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2003)