Türkiye Büyük Millet Meclisi deneme 2 56 2003-05-23T08:29:00Z 2003-05-23T14:41:00Z 2003-05-23T14:41:00Z 2 558 3186 TBMM 26 6 3912 9.3821 21

                                                                                                     

 

  Dönem: 22

                                                                                                                                Yasama Yılı:  1

                                                                                                                                    No:  116

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Mayıs 2003 Cuma

 

Tasarılar

                       

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanıstan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/601) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

2.- Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/602) (İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Çevre ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasa Dışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihi Varlıkların Korunması Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/603) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2003)      

 

 

Yazılı  Soru  Önergeleri

 

1.- Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş’in, zorunlu tasarrufların kullanımı ve denetimine ilişkin Devlet Bakanından(Ali Babacan) yazılı soru önergesi 7/638) (Başkanlığa geliş tarihi:21.05.2003)

2.-Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Tekirdağ-Hayraboluda’ki tarihi köprüye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/639) (Başkanlığa geliş tarihi:21.05.2003)

3.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/640) (Başkanlığa geliş tarihi:21.05.2003)

4.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, kültürel etkinliklerine ayrılan ödeneğe ilişkin Başbakandan  yazılı soru önergesi (7/641) (Başkanlığa geliş tarihi:21.05.2003)

5.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, geçici işçilerin göreve başlatılma zamanına ilişkin Maliye  Bakanından yazılı soru önergesi (7/642) (Başkanlığa geliş tarihi:21.05.2003)

6.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, bir kan bağışı kampanyasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan  yazılı soru önergesi (7/643) (Başkanlığa geliş tarihi:21.05.2003)

7.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin zamanlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/644) (Başkanlığa geliş tarihi:21.05.2003)

8.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, Ege bölgesindeki orman yangınlarına ilişkin Orman  Bakanından yazılı soru önergesi (7/645) (Başkanlığa geliş tarihi:21.05.2003)

9.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ankara’da Bir Mayıs mitingine katılan bazı öğrencilerin sorgulandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/646) (Başkanlığa geliş tarihi:21.05.2003)

10.-  İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Koç Üniversitesine tahsis edilen orman arazisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/647) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

11.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, İş Doğan’ın POAŞ’la birleşmesinde SPK’nın uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/648) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

12.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, İş-Doğan’ın, POAŞ’la birleşmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/649) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

13.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, ABD ile yapılan bazı anlaşmalara ve İncirlik Üssünün konumuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/650) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)