BIM deneme 2 14 2003-05-22T07:28:00Z 2003-05-23T14:05:00Z 2003-05-23T14:05:00Z 2 861 4913 TBMM 40 9 6033 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  115

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Mayıs 2003 Perşembe

 

Rapor

 

1.- Bayburt Milletvekili Ülkü Güney’in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/487) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/490) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/492) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/496) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/498) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

13.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bazı atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

14.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

15.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin bazı bölümlerinden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

16.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, pişmanlık kanunlarından yararlananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/628) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

2.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen 61 yaş üzerindeki kamu görevlilerinin emekliye sevk edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/629) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2003)

3.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/630) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

4.- Ankara Milletvekili A.İsmet Çanakcı’nın, bir gazetede çıkan Sivas olayı sanıklarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/631) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

5.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S.Kesimoğlu’nun, Kırklareli-Vize-Çakıllı Beldesinin elektrik şebekesinin yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/632) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

6.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Tekirdağ İlinde Özelleştirme Sosyal Destek Projesinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/633) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2003)

7.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, 3.2.2002 tarihinde Afyon’da meydana gelen deprem sonrası yeniden yapılandırma çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/634) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2003)

8.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Afyon-Bolvadin’deki Çarşı Camiinin ne zaman ibadete açılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/635) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

2.- Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/88) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2003)

3.- Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89)(Başkanlığa geliş tarihi:15.5.2003)