BIM BIM 2 315 2003-05-21T11:08:00Z 2003-05-22T11:45:00Z 2003-05-22T11:45:00Z 5 2323 13246 TBMM 110 26 16267 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  114

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Mayıs 2003 Çarşamba

 

Rapor

 

1.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 33 Milletvekili ile Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 24 Milletvekilinin, Ergene Nehrindeki Kirliliğin ve Çevreye Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/2,6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S.Sayısı: 134) (Dağıtma Tarihi: 21.5.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

2.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda okutulması çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, BDDK’nun faaliyetlerine ve TMSF’na devredilen bankalarla ilgili tahsilata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/567) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Emlakbank’ın usulsüz ihaleler ve müteahhitlere tanınan imtiyazlarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/568) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, ABD’nin Türkiye’deki üslerde kullandığı akaryakıtın satış şartlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/569) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, TEKEL’in sigara pazarındaki payının azalmasının nedenine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/570) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, hayali ihracatla ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/571) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

6.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, sağlık vergisi tahsilatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/572) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

7.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Demirbank’ın TMSF’na devrine ve ekonomik krizdeki para politikasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif Şener) yazılı soru önergesi (7/573) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

8.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, BDDK’nun bazı bankalarla ilgili kararlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yarrdımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/574) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

9.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, İş-Doğan Holding’in bankalara olan kredi borçlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/575) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

10.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Anıtkabir’deki resmi törenlere bazı basın mensuplarının ve kişilerin alınmadığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/576) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

11.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi lojmanlarından faydalanma esaslarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/577) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

12.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, İş Bankası ve Doğan Holding’in bankalardan kullandığı kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/578) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

13.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, TMSF’na devredilen Etibank AŞ’ye ve Sabah Grubuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/579) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

14.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, bazı bankaların kredi uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/580) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

15.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, resmi davetlere çağrılan basın mensuplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/581) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

16.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, sigaraya uygulanan vergi oranlarının artırılıp artırılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/582) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

17.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, bir gazetede ordudan ihraçla ilgili çıkan habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/583) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

18.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, hayali ihracatla ilgili bazı operasyonlara  ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/584) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

19.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Özelleştirme Yüksek Kurulunun POAŞ’la ilgili bir kararına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/585) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

20.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, Bursa-Orhaneli köylerine yönelik bazı çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

21.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, Bursa-Büyükorhan  köylerine yönelik bazı çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/587) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

22.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, Bursa-Keles köylerine yönelik bazı çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/588) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

23.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, Bursa-Harmancık köylerine yönelik bazı çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/589) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

24.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, Bursa-Orhaneli köylerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/590) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

25.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, Bursa-Keles köylerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/591) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

26.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, Bursa-Büyükorhan köylerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/592) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

27.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, Bursa-Harmancık köylerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/593) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

28.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak’ın, kamu bankalarının yabancı ülkelerdeki bankalarda bulunan mevduatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/594) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

29.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak’ın, Musul ve Kerkük’teki Türkmenlerin durumuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/595) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

30.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak’ın, 4.4.2003 tarihli 62 nci Birleşimde yapılan Anayasa değişikliği oylaması hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/596) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

31.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak’ın, 4.4.2003 tarihli 62 nci Birleşimde yapılan Anayasa değişikliği oylamasna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

32.- Antalya Milletvekili Mevlüt Coşkunoğlu’nun, bir şahsın Emlak Bankasındaki miras hesabına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

33.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Türk Telekom ile GSM şirketleri arasındaki görüşme ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/599) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

34.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, sağlık kurumlarındaki bazı cihazlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/600) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

35.- Kars Milletvekili Zeki Karabayır’ın, Ankara-Çankaya Belediyesi sınırları içindeki bir caddenin yapımının gecikmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/601) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

36.- Tokat Milletvekili Resul Tosun’un, Yargıtay üyeleri tarafından kişiler aleyhine açılan tazminat davası olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/602) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

37.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, son on yılda çiftçilere kullandırılan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/603) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

38.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, İlahiyat Fakültesi mezunlarının istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/604) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

39.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın, Sağlık Eğitim Enstitüleri mezunlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/605) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

40.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk’ün, bağlı kuruluşlarca son beş yılda gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/606) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

41.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk’ün, DHMİ ve DLH genel müdürlükleri tarafından son beş yılda gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/607) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

42.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk’ün, Karayolları Genel Müdürlüğünün son beş yılda gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/608) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

43.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, TCDD Genel Müdürlüğünde çalışan bir şahsın Kırşehir Bayındırlık İl Müdürlüğüne tayin istemine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/609) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

44.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, hükümsüz kalan özürlülerle ilgili kanun tasarısıyla ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/610) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

45.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, Bingöl-Genç-Gerçekli Köyündeki terör mağduru bir şahsa yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/611) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

46.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, bazı yükseköğretim mezunlarının atama sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/612) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

47.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, Düzce-Darıyeri-Mengencik Köyünde fahri imamlık yapan bir şahsın emeklilik haklarından faydalanıp faydalanamayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/613) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

48.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, 17 Ağustos Depreminde yaptığı binalar yıkılan müteahhitlerin yeniden kamu ihalesi alıp almadıklarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/614) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

49.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, özürlü kişilerden sağlık raporlarında istenen bağışlara ve “özürlü telefon hattı”nın açılıp açılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/615) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

50.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, bağlı kuruluşlarda çalışan 61 yaşın üzerindeki işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/616) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

51.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, SARS hastalığına karşı alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/617) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

52.- Tokat Milletvekili Resul Tosun’un, İstanbul’daki bir çocukevinin kullandığı isme ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/618) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

53.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara Şeker Fabrikasında olup Bakanlıkta görevlendirilen personele ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

54.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, Bursa-Orhaneli’nde yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerine ve köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/620) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

55.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, Bursa-Harmancık’da yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerine ve köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/621) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

56.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, Bursa-Büyükorhan’da yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerine ve köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/622) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

57.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, Bursa-Keles’de yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerine ve köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/623) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

58.- Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun, Bursa İlindeki yol yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/624) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

59.- Hatay Milletvekili İnal Batu’nun, Hatay’ın sınır ticareti kapsamında olup olmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/625) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

60.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Elmalı-Finike karayolunun Yakaçiftlik Köyü içinden geçen kısmına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/626) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

61.- İzmir Milletvekili Hakkı Akalın’ın, Eşrefpaşa Hastanesi ile SSK ve BAĞ-KUR arasında anlaşma yapılamamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/627) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, sürücü belgesinde aranılan görme yeterliliğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (7/315)

2.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeyle ilgili TBMM’de bilgi verip vermeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/374)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya Büyükşehir Belediyesine mali destek sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/385)

4.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Sabahattin Ali cinayetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/391)

5.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, BAĞ-KUR primlerindeki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/410)

 

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler  ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik  ve sosyal sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/84) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2003)

2.- Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ’lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2003)

3.- Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu  ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik  ve sosyal açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/86)(Başkanlığa geliş tarihi:15.5.2003)