BIM BIM 2 72 2003-05-16T11:30:00Z 2003-05-20T15:35:00Z 2003-05-20T15:35:00Z 2 848 4838 TBMM 40 9 5941 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                           Yasama Yılı:  1

                                                                                                                            No:  112

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Mayıs 2003 Cuma

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

2.- Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin’in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

3.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

4.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

5.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

6.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve TELEKOM binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

7.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/475) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

8.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

9.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

10.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

11.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, Muğla-Milas’da Sarıçay üzerindeki yıkılan köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

12.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

13.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı payı miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

14.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

15.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

16.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, BAĞ-KUR ve SSK prim borçları için ödeme kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın, buğday alım fiyatlarının belirlenmesi ve açıklanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/521) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, Hacıbektaş Müzesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/522) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

3.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Mamak Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/523) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, mali milat uygulamasının sonuçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/524) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, açıktan atama izinlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/525) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

6.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, Avrupa Komisyonu ile imzalanan mali destek programına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/526) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

7.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, yumurta ve somon balığı üretiminde bir maddenin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/527) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

8.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, özelleştirilen Ayancık ORÜS fabrikası işçilerinin istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/528) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

9.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, teşvikler konusunda hazırlanan kanun taslağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/529) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

10.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, bor cevheri satışı ve Eti Holding’e ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

11.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, usta öğreticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

12.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Özel Tüketim Vergisi hasılatından harp malulleri ile şehit dul ve yetimlerine ayrılan paya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/532) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)

13.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, 4.4.2003 tarihli 62 nci Birleşimde yapılan Anayasa değişikliği oylaması hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/533) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2003)