BIM Normal deneme 2 3 2003-05-14T13:04:00Z 2003-05-16T06:07:00Z 2003-05-16T06:07:00Z 1 175 1002 TBMM 8 2 1230 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  111

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Mayıs 2003 Perşembe

 

 

Rapor

 

1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/538) (S. Sayısı: 136) (Dağıtma tarihi: 15.5.2003) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

2.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)