BIM BIM 2 28 2003-05-14T13:04:00Z 2003-05-15T07:27:00Z 2003-05-15T07:27:00Z 3 644 3674 TBMM 30 7 4511 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  110

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Mayıs 2003 Çarşamba

 

Teklifler

 

            1.- Antalya Milletvekili Feridun F. Baloğlu’nun; 4842 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/136) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2003)

            2.- Ankara Milletvekili Eşref Erdem’in; 1479 ve 2926 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Önerisi (2/137) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2003)

 

Tezkereler

            1.- Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/268) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

            2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/269) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

            3.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/270) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

            4.- Karaman Milletvekili Fikret Ünlü’nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/271) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

            5.- Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/272) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

            6.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/273) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

            7.- Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/274) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

 

 

Rapor

 

1.- Bor ve Ürünleri Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/558) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 14.5.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

2.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay’ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, öğretmenevleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/517) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

2.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, Devlet okullarındaki öğrencilerden bir kısmının özel okullarda okutulması çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/518) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

3.- Hatay Milletvekili İnal Batu’nun, muhtarların çalışma mekanlarına ve konumlarına yönelik değişiklikler yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/519) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

4.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, zorunlu tasarruf kesintilerinin anapara ödemelerine ve nema miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/520) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl’de meydana gelen deprem felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2003)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Irak Savaşıyla ilgili alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/330)