BIM BIM 2 12 2003-05-13T12:35:00Z 2003-05-15T07:26:00Z 2003-05-15T07:26:00Z 1 179 1022 TBMM 8 2 1255 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  109

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Mayıs 2003 Salı

 

Tasarılar

 

            1.- Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı (1/592) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2003)

            2.- Türk Ceza Kanunu Tasarısı (1/593) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2003)

            3.- Doğal Afetlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/594) (Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2003)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

            1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2003)

            2.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Kepez Elektrik A.Ş. abonelerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergesi

 

 

1.- Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya’nın, Zorunlu Deprem Sigortasına ve deprem için alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/516) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2003)