BIM Normal deneme 2 32 2003-05-09T08:09:00Z 2003-05-12T06:25:00Z 2003-05-12T06:25:00Z 2 727 4146 TBMM 34 8 5091 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  107

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Mayıs 2003 Cuma

 

Teklifler

 

1.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın; Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  (2/131) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2003)

2.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan’ın: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 13 ve 47 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/132) ) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 43 Milletvekilinin; 2.5.1972 Tarih ve 1586 Sayılı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/133) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/134) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2003)

5.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/135) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2003)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003)

2.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, doğalgaz fiyatındaki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003)

3.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003)

4.- Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil’in, Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday ithal edip etmediğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003)

5.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, Diyarbakır-Ergani’deki Çayönü antik yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/459) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2003)

7.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2003)

8.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, bir Meclis Araştırması Komisyonunda görevlendirilen bir müfettiş hakkındaki iddialara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, özürlü personel sayısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/504) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003)

2.- Kocaeli Milletvekili Salih Gün’ün, Körfez-Gebze-İstanbul arasındaki D-100 Karayolundaki yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/505) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003)

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir gazetede yer alan atamalarla ilgili habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003)

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Aycell Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Müsteşar Yardımcılığına yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/507) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003)

5.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Bozkır Kaymakamının tayin edildiği yere gitmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/508) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003)

6.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Erzurum-Horasan AK Parti ilçe kongresinin Mesleki Teknik Eğitim Merkezinde yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/509) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2003)

7.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Vergi Barışı Kanunundan yararlanan mükelleflere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/510) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2003)

8.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, TMO’nun küçültülmesi çalışmaları olup olmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/511) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2003)

9.- İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş’ın, AB ülkelerindeki camilere ve Diyanet görevlilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/512) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2003)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Fatsa Belediye Başkanının yakalanamamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesini 8.5.2003 tarihinde geri almıştır. (7/475)