BIM Normal deneme 2 5 2003-05-08T07:22:00Z 2003-05-09T06:21:00Z 2003-05-09T06:21:00Z 1 223 1274 TBMM 10 2 1564 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  106

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Mayıs 2003 Perşembe

 

Teklifler

 

1.- Tokat Milletvekilleri Feramus Şahin  ile Orhan Ziya Diren’in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/129) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2003)

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/130) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2003)

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, Almanya’nın bir eyaletinde vatandaşlığa geçecek Türkler için yapılacak uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl’de meydana gelen deprem felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2003)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2003)