BIM BIM 2 107 2003-05-07T13:50:00Z 2003-05-08T08:51:00Z 2003-05-08T08:51:00Z 3 1398 7972 TBMM 66 15 9790 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  105

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Mayıs 2003 Çarşamba

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

2.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, sars hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

3.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

4.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, hububat taban fiyatlarının açıklanmasına ve TMO’nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

5.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

6.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

7.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, 30.4.2003 tarihli MGK toplantısının yazılı açıklamasının birinci maddesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/443) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

8.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

9.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

10.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Bor’da sanat evi ve müze olarak kullanılacak tarihi ev projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

11.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, Diyarbakır’daki yeni telefon santrallerinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

12.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2003)

13.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2003)

14.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, yaş haddinden emekli edilen sanatçılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2003)

15.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, kütüphanelerdeki personel eksikliğine ve personel atamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2003)

16.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Cumhurbaşkanıyla görüşmesinde kullandığı iddia edilen bir ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/477) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2003)

2.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, Salihli’de Hukuk Fakültesi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/478) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

3.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, BAĞ-KUR prim borçlarına ödeme kolaylığı getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/479) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

4.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, örenyeri gelirlerinin Bakanlığa gönderilmesi yönündeki karara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/480) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

5.- Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakçı’nın, esnaf ve sanatkarların sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/481) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

6.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk’in, Antalya-Kaş’taki yat limanı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/482) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

7.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk’in, Antalya-Kaş’ta yapılan trafonun ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/483) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

8.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk’in, kamu işçilerinin ikramiyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/484) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

9.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara-Eryaman’daki elektrik kesintileri ile park ve bahçe aydınlatma elektrik ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/485) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

10.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara-Eryaman’da aksadığı iddia edilen belediye hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/486) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

11.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara-Eryaman-Susuz’daki toplu konutların sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/487) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

12.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, okul kitaplarının seçimine ve müfredat değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/488) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

13.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, sars virüsü nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinden yapılan hayvan ithalinin ve taşımacılığın durdurulup durdurulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/489) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

14.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, yargı mensuplarının çalışma ortamlarının ve ekonomik durumlarının düzeltilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/490) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

15.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, fakir öğrencilerin özel okullarda okutulması çalışmalarına ve İzmir’deki bilgisayar sınıfı olmayan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/491) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

16.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, BAĞ-KUR ve SSK primlerinde yapılan artışlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/492) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

17.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, son beş yılda ithal edilen bazı deniz motorlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/493) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

18.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bazı deniz motorlarının taşıt vergisi miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/494) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

19.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İstanbul İl Müdürlüğünün bilgisayar donanımı ihalesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/495) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2003)

20.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan’ın, ameliyatlarda doktorların talep ettiği ek ücret ve malzeme bedellerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/496) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2003)

21.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Aydın İlindeki örenyeri gelirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/497) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2003)

22.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, mesleki ve teknik liselerin bir kısmının yatılı ortaöğretim kurumlarına dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/498) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2003)

23.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, Bingöl depreminde hasar gören kamu binalarının yapımından sorumlu kişiler hakkında tahkikat yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/499) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2003)

24.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, depremde zarar gören kamu binalarının sorumlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2003)

25.- Tokat Milletvekili Resul Tosun’un, diploma denklikleri iptal edilerek görevden alınan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2003)

26.- Antalya Milletvekili Atila Emek’in, özel elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik borcu olanlara yaptığı uygulamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/502) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2003)

27.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, solvent ve soğuk işlem yağı üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/503) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2003)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2003)