BIM Normal deneme 2 10 2003-04-28T12:34:00Z 2003-05-01T06:17:00Z 2003-05-01T06:17:00Z 1 317 1808 TBMM 15 3 2220 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  101

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Nisan 2003 Çarşamba

 

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/388) (S. Sayısı: 55’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 30.4.2003) (GÜNDEME)

            2.- İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/534) (S. Sayısı: 73’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 30.4.2003) (GÜNDEME)

            3.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 30.4.2003) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Fransa’da soykırımı temsil ettiği iddia edilen bir anıtın açılışı karşısında Türkiye’nin tavrına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/429) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2003)

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, 4325 sayılı teşvikle ilgili Kanunun süresinin sona ermesi nedeniyle yeni bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/430) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Fona devredilen bankaların sahiplerine ve devlete olan borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (6/472) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 milletvekilinin, orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/69) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2003)

 

2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 milletvekilinin, yasama dokunulmazlığı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2003)