BIM Normal deneme 2 10 2003-04-28T12:34:00Z 2003-04-30T14:22:00Z 2003-04-30T14:22:00Z 2 470 2679 TBMM 22 5 3290 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  100

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Nisan 2003 Salı

 

Tasarı

            1.- Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisiyle Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı (1/585) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2003)

 

Teklifler

            1.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/121) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

            2.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; 4833 Sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/122) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

            3.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/123) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

            4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Hakkında Prim Barışı Kanunu Teklifi (2/124) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2003)

            5.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/125) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2003)

Tezkere

            1.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/251) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2003)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, Milli Saraylar Daire Başkanlığında çalışan geçici işçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/424) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Kerkük’teki Türkmen ve Arapların güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2003)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Türkiye’nin Yunanistan  politikasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ülkemizdeki yabancı askeri üslerin denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (6/468) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2003)

2.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, TPAO ve yabancı firmaların Trakya bölgesindeki petrol ve doğalgaz üretimlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (6/469) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2003)