BIM Mguclu 2 9 2002-12-12T12:57:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 1 151 862 TBMM 7 1 1058 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  10

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Aralık 2002 Cuma

 

 

Tasarı

 

            1.- Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 4306 Sayılı Kanun ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/284) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2002)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Okan Öksüz ve 22 Arkadaşının, Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarıca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)

2.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 24 Arkadaşının, Ergene Nehrindeki kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarıca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2002)