BIM Mguclu 2 4 2003-01-23T14:31:00Z 2003-01-23T14:31:00Z 1 112 643 TBMM 5 1 789 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  1

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Kasım 2002 Salı

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, üst kurul ve kurulların personel sayısı ile fayda-maliyet durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2002)

2.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, yurt dışına gönderilen üst kurul ve kurul personeline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2002)

3.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, üst kurul ve kurulların denetimi ile yeniden yapılandırma çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2002)