Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 3. Yasama Yılı
16. Birleşim 10/Kasım /2004 Çarşamba
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 126 sayfadır.

MUHARREM İNCE (Devamla)- Sayın milletvekilleri, siz bilmiyorsunuz. Bakınız, ayda diyor, üç ayda 240 000 000 lira; doğru. Her okulu düşünün.

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli)- Kalkmış, kalkmış...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van)- Üç ayda...

MUHARREM İNCE (Devamla)- Bakın, üç ay önce kalkmış diyor.

Sayın Bakan, şimdi bakınız, ben dedim ki "ilköğretimin ilk beş sınıfının müfredatları değiştirildi." Sayın Bakan diyor ki "Sayın İnce Millî Eğitim Komisyonu üyesi, bunu bilmiyor."

Değerli arkadaşlarım, biliyorum, sekiz sınıfınki değiştirildi; ama, ilk beş sınıf uygulamaya konuldu, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflar daha sonra uygulamaya konulacak. Ben, ayrıntılarını anlatarak sizleri sıkmak istemiyorum. Bunları bildiğimi Sayın Bakan da pekala biliyor; ama, Sayın Bakan, iyi bir söz ustası olduğu için, bunlar arasında dolanarak puan almaya çalışıyor.

"Lafla çağdaşlık olmaz" dedi Sayın Bakan; bence, lafla çağdaşlık olmaz, ama, lafta çağdaşlık olur. Millî Eğitim Bakanının kullandığı sözcüklerin üçte 1'i İngilizce, üçte 1'i Arapça, Farsça, üçte 1'i Türkçe. Bu ülkede herkes İngilizce konuşabilir; ama, Millî Eğitim Bakanı konuşamaz, konuşmamalıdır. Millî Eğitim Bakanı, bu ülkenin milyonlarca öğrencisine birinci derecede Türkçe konuşan birinci kişi olmalıdır. Mugalata...

Bir de, önceden derlerdi ki, ibadetlerinin acaba belli kısımlarını Türkçe anlatsanız da insanlar anlasa. Savunma şu olurdu: Türkçede bunun tam karşılığı yok. Bu akşam öğrendim ki, Türkçe, İngilizceyi de karşılayamıyormuş. Demek ki, bizim dilimiz hiçbir işe yaramıyormuş ki, Sayın Bakan da bunları konuşuyormuş!.. Sanayi ve Ticaret Bakanı bu kürsüde konuşurken tabiî ki araya İngilizce sözcükler yerleştirebilir; ama, Millî Eğitim Bakanı bu konuda çok dikkatli davranmak zorundadır.

Bakınız, 1 inci maddede, Sayın Millî Eğitim eski Müdürü, değerli öğretmen arkadaşım, Siirt Milletvekilimiz Öner Bey "öğrenci velileri hiçbir şekilde bağış yapmaya zorlanamaz; böyle bir hüküm var, bunu görmüyor musunuz" dedi. Çok teşekkür ederim, unutmuştum; bunu, oraya yazdırana kadar ne çektiğimizi biz biliriz. Öyle mi Sayın Gazalcı, Sayın Özyurt öyle mi? Sayın Bayındır?.. Bunu, biz, buraya yazdırana kadar saatlerce uğraştık. Cumhuriyet Halk Partili Millî Eğitim Komisyonu üyesi değerli milletvekillerinin sayesinde bu buraya yazılmıştır.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Bağışın anlamı nedir?!

MUHARREM İNCE (Devamla) - Şimdi, verdiğim sayısal değerlerle ilgili de bir şey söylendi. Bakınız, Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatındaki 2 955 personel; burası doğru. İki ayda 49 milyar -küsuratı var, ben 50 milyar dedim; sizin beyanınız bunlar- bu da doğru. Ben, o anda burada çarptım, 900 milyar dedim; bu da doğru; bu, bütün personelin parası. O anda aklıma bölme geldi; çünkü, bölmeye alışmamışız biz; böyle, paylaşmaya, üleşmeye alışmamışız. (AK Parti sıralarından gülüşmeler)

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Allah, Allah!..

AHMET YENİ (Samsun) - Allah, Allah!..

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Bütün mü götürüyorsunuz?!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, müdahale etmeyin.

Sayın İnce, siz Genel Kurula hitap edin.

MUHARREM İNCE (Devamla) - Bakın, bir şiir var; şiirde "çıkarmayı bilmezdi; hayatta hep topladı, çarptı; bölmeyi çocukları yaptı" deniliyor.

CÜNEYİT KARABIYIK (Van) - Bölüşmeyi bilmiyorsunuz.

MUHARREM İNCE (Devamla) - Siz iyi bölüşüyorsunuz demek ki!

Saygılar sunuyorum Yüce Meclise. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İnce.

2 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

111

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki