Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 4. Yasama Yılı
15. Birleşim 10/Kasım /2009 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 89 sayfadır.

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Değerli milletvekilleri, biz asırlardır kardeşçe birlikte yaşayan, cephelerde omuz omuza savaşan, acıyı ve mutluluğu paylaşan bir milletiz. Aziz Türk milletinin kardeşlik duygularını zayıflatmak, evlatlarını birbirine düşürmek, birlik ve dirliğimizi bozmak için bin türlü oyunlar oynanmıştır ancak milletimizin birlikte yaşama arzusu, engin sağduyusu, basiret ve feraseti sayesinde her defasında bu oyunlar bozulmuştur. Başladığımız, başlattığımız tarihî açılımın anlam ve önemini kavrayabilmek için, birliğimize kasteden bu oyunları ve bugün nasıl bir meseleyi çözmeye çalıştığımızı bilmemiz gerekiyor. Özellikle son çeyrek asırda kanlı ve tahrip edici bir hâle gelen, buna karşın çözümü sürekli ertelenen, ertelendikçe de daha karmaşık ve içinden çıkılmaz hâl alan ciddi bir terör meselesiyle karşı karşıyayız. Bu meselenin tanımlanması ve kaynakları konusunda ne düşünürsek düşünelim, üzerinde herkesin birleştiği, hepimizi yaralayan bir gerçek vardır; o da bu meselenin ülkemize ve insanımıza her bakımdan kaybettiren, on binlerce insanımızın canına mal olan, kaynaklarımızı ve enerjimizi tüketen yıkıcı bir mesele olduğudur.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Yedi senedir ne yaptınız Sayın Bakan?

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Artık, bu gerçekle yüzleşilmesi ve milletimize yıllardır acı çektiren bu sorunun palyatif tedbirlerle değil, gerçek ve kalıcı müdahalelerle çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Biz, diğer tüm kronik meselelerde olduğu gibi, terör meselesinin de cesaret, samimiyet ve kararlılıkla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu anlayışla, yıllardır devam eden terörün sonlandırılması, temel hak ve özgürlükler alanının genişletilmesi ve birlik ve dirliğimizin pekiştirilmesi amacıyla demokratik açılım çalışmalarını başlattık.

Değerli milletvekilleri, demokratik açılımı, devletin tüm kurumlarını ve milletin tüm kesimlerini içine alacak şekilde, bir devlet politikası olarak ve mümkün olan en geniş katılımla yürütmeye çalışıyoruz. Süreç içerisinde, ortak aklın ortaya konması ve sorunun çözümü konusunda geniş bir mutabakat sağlanabilmesi için ilgili tüm devlet kurumlarının temsilcileriyle, siyasi partilerle, meslek odalarıyla, sivil toplum örgütleriyle, bilim adamları ve gazeteci yazarlarla bir dizi görüşmeler ve toplantılar yaptık. Biz, demokratik açılımı başlattığımız andan itibaren, hiçbir illegal oluşumu muhatap alamayacağımızı açıkça ilan ettik ve kesinlikle almadık. Görüşmelerde bulunduğumuz kurum, kuruluş ve kişiler bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini, bu yöndeki teklif ve hassasiyetlerini bizimle paylaşmışlardır.

RAHMİ GÜNER (Ordu) - Halka sor, halka!

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Değerli milletvekilleri, baştan beri şunu söylüyoruz: Bu ülkede aklı başında olan hiç kimse, Anayasa'nın değiştirilmesi teklif edilemez esasları olan devletin bütünlüğünü, resmî dilin Türkçe olduğunu, bayrağımızın ay yıldızlı bayrak olduğunu ve millî marşımızın İstiklal Marşı olduğunu tartışmıyor, tartışamaz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Yüce Meclisin huzurunda bir kez daha ifade edelim ki: Demokratik açılım, üniter yapımızı, birlik ve bütünlüğümüzü bozacak hiçbir unsur ihtiva etmemektedir, etmeyecektir; aksine, bu, bir millî birlik ve kardeşlik projesidir. (MHP sıralarından gürültüler)

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Ne yapacağını söyle, mavra okuma!

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Değerli milletvekilleri, AK PARTİ bu ülkenin her bölgesini ve her kesimini temsil eden bir Türkiye partisidir. Bu konuda da maalesef rakipsizdir. AK PARTİ dışındaki tüm partiler bölge partileridir. (CHP ve MHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan…

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sensin bölge partisi olan!

OKTAY VURAL (İzmir) - Bölücülük yapıyorsun!

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - İşte tam da bundan dolayı Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin en büyük güvencesi ve sigortası partimiz ve Hükûmetimizdir. (CHP ve MHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Bir saniye Sayın Atalay…

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkanım, diyemez, böyle bir şey yapamaz.

OKTAY VURAL (İzmir) - Bölücü düşüncüleri taşıyorsunuz.

X.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÇEŞİTLİ İŞLER

- GÖSTERİ VE PROTESTOLAR

54

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa