a http://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/GZC/d04/ Türkiye Büyük Millet Meclisi İntranet Sitesi
Sorgu Sayfasına Dön

KAPALI OTURUM ( Gizli Celse )

4. Dönem

4. Cilt
80. Birleşim 25 Ekim 1934 Perşembe