a http://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/GZC/d23/ Türkiye Büyük Millet Meclisi İntranet Sitesi
Sorgu Sayfasına Dön

KAPALI OTURUM ( Gizli Celse )

23. Dönem

91. Cilt
58. Birleşim 03 Şubat 2011 Perşembe