a http://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/GZC/d14/ Türkiye Büyük Millet Meclisi İntranet Sitesi
Sorgu Sayfasına Dön

KAPALI OTURUM ( Gizli Celse )

14. Dönem

14. Cilt
7. Birleşim 27 Mart 1975 Perşembe