a http://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/GZC/d13/ Türkiye Büyük Millet Meclisi İntranet Sitesi
Sorgu Sayfasına Dön

KAPALI OTURUM ( Gizli Celse )

13. Dönem

13. Cilt
2. Birleşim 18 Temmuz 1974 Perşembe
3. Birleşim 20 Temmuz 1974 Cumartesi