E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 2. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruşturması açılmasına, dair önergeler münasebetiyle
2 13 384
2 14 387:412 428:429
2 15 433:436 439