E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 18. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar VECDİ İLHAN (KASTAMONU) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
18 13 344:346 359:360