E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar TURAN GÜNEŞ (KOCAELİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dış siyasî olayların meydana getirdiği şartlardaki gelişmeler münasebetiyle
13 4 25 42:47
2 Söz Alanlar TURAN GÜNEŞ (KOCAELİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin bazı illerden kaldırılmasına ve bazı illerde de bir ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
13 5 59:62 82:83