E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Eski Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat haklarında soruşturma yapmak üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair komisyon başkanlığı tezkeresi hakkında
9 5 71:72