E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ORHAN EREN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilan edilmiş bulunan sıkıyönetimin 20.4.1980 tarihinden itibaren yeniden 2 ay süre ile uzatılmasına; Ağrı İlinde 20.4.1980 günü saat 08.00'den itibaren 2 ay süre ile sıkıyönetim ilânına ve Erzincan İlinde daha önce ilan edilmiş bulunan sıkıyönetimin 20.4.1980 günü saat 08,00'den itibaren kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
19 27 271:274 289:290