E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ORHAN EREN (ANKARA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 20.8.1980 tarihinden itibaren yeniden 2 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
19 106 663:665 681:684