E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 2. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ORHAN ÖZTRAK (TEKİRDAĞ) (İÇİŞLERİ BAKAN VEKİLİ VE GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân edilmiş Olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi üzerinde
2 8 154:155