E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 14. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar OĞUZHAN ASİLTÜRK (ANKARA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 5.6.1975 günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
14 9 173:174
2 Söz Alanlar OĞUZHAN ASİLTÜRK (ANKARA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 5.7.1975 günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
14 10 207:208
3 Söz Alanlar OĞUZHAN ASİLTÜRK (ANKARA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 5.8.1975 günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
14 11 243:244