E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 12. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimim 2 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakandık tezkeresi münasebetiyle
12 17 265:266
2 Söz Alanlar NAİM TALU (MEHMET NAİM TALU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : Evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin, Ankara ve İstanbul illerinde 2 ay ve Diyarbakır ilinde de bir ay süre ille yenliden uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
12 18 311:313