E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 10. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAŞBAKAN) : İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde 26.4.1971 günü saat 24:00 den itibaren bir ay süre ile ilân edilen sıkıyönetim hakkındaki, Bakanlar Kurulu kararının onaylanmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
10 7 317:320
2 Söz Alanlar NİHAT ERİM (KOCAELİ) (BAŞBAKAN) : İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 2 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
10 12 442:447
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 11. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 2 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
11 2 110:115
11 6 214:218
11 8 314:320
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 13. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Dış siyasî olayların meydana getirdiği şartlardaki gelişmeler münasebetiyle
13 4 33:37
5 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin bazı illerden kaldırılmasına ve bazı illerde de bir ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
13 5 72:74
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 14. Yasama Yılı
6 Söz Alanlar NİHAT ERİM (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 5.12.1974 günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
14 1 8:11