E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MUSTAFA GÜLCÜGİL (CUMHURİYET SENATOSU ISPARTA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Sivas Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
19 1 4:5
2 Söz Alanlar MUSTAFA GÜLCÜGİL (CUMHURİYET SENATOSU ISPARTA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İzmir ve Hatay illerinde 20.2.1980 günü saat 08.00'den itibaren ilki ay süre ile ilan Malatya, Mardin, Siirt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
19 1 26:27
3 Söz Alanlar MUSTAFA GÜLCÜGİL (CUMHURİYET SENATOSU ISPARTA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İzmir ve Hatay ilerinde 20.2.1980 günü saat 08.00'den itibaren 2 ay süre ile ilan edilen Sıkıyönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının onaylanmasına dair ve Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkereleri münasebetiyle
19 3 101:106 127:131
4 Söz Alanlar MUSTAFA GÜLCÜGİL (CUMHURİYET SENATOSU ISPARTA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmıir, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 20.6.1980 tarihinden itibaren yeniden 2 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
19 67 502:504 532:534