E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 12. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilan edilmiş bulunan sıkıyönetimimin 2 ay süre ile uzatılmasına dair başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
12 17 229:231
2 Söz Alanlar MUKADDER ÖZTEKİN (CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Evvelce ilan edilmiş bulunan sıkıyönetimimin Ankara ve İstanbul illerinde 2 ay ve Diyarbakır ilinde de bir ay süre ile yeniden uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
12 18 285:287