E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 2. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi hakkında
2 6 121:122
2 Söz Alanlar HIFZI OĞUZ BEKATA (CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair önergeler münasebetiyle
2 13 357 362:383
2 14 415:427
2 15 442:450 462