E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 18. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HASAN FEHMİ GÜNEŞ (CUMHURİYET SENATOSU SAKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve Tunceli illerinde 26.4.1979 günü saat 07.00'den itibaren 2 ay süre ile ilan edilen Sıkıyönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının onaylanmasına ve Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illerinde evvelce ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkereleri münasebetiyle
18 7 120:122 140:144
2 Söz Alanlar HASAN FEHMİ GÜNEŞ (CUMHURİYET SENATOSU SAKARA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
18 11 254:260 292:294
18 12 309:312 327:331