E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HASAN ESAT IŞIK (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Adana, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir ve Kırklareli illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin, 5.11.1974 günü saat 24,00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
13 6 87:89 103:107
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 14. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar HASAN ESAT IŞIK (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 5.12-.1974 günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
14 1 3:4 21:22