E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul ili ile Kocaeli Merkez ve Gebze ilçesinde 16.6.1970 günü saat 21,00 den itibaren 1 ay süre ile Sıkıyönetim ilân edildiğine dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
9 14 209:211
2 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul ili ile Kocaeli Merkez ve Gebze ilçelerinde ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 16.7.1970 tarihinden haşlanarak 2 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi dolayısıyla
9 18 293:294 315:316