E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar FETHİ ÇELİKBAŞ (BURDUR) (SANAYİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in Transexport şirketinin delâleti ile İngiliz Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton Beyaz arpanın satışı dolayısı ile Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair önergesi dolayısıyla,
1 9 62