E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 2 ay süre ile uzatılmasına dair Başbaknalık tezkeresi münasebetiyle
11 13 576:578
11 17 725:729
11 19 765:774
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 12. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (BAŞBAKAN) : İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 2 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi hakkında
12 3 126:137