E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar FAHRİ KORUTÜRK (FAHRİ SABİT KORUTÜRK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 2 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
11 2 100:103
11 8 284:289
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 12. Yasama Yılı
2 Cumhurbaşkanı Seçimi FAHRİ KORUTÜRK (FAHRİ SABİT KORUTÜRK) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Fahri Sabit Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığına Seçimi
12 4 144:150
12 6 154:158
12 8 162:164
12 9 194:196
12 10 198:199
12 11 202:203
12 12 206:207
12 13 211:212
12 14 214:215
12 15 218
12 16 222:224
3 Söylevler FAHRİ KORUTÜRK (FAHRİ SABİT KORUTÜRK) (CUMHURBAŞKANI) : Cumhurbaşkanı Seçilmesi münasebetiyle
12 16 225