E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) : Son günlerde üzücü sonuçlar meydana getiren gençlik olaylarına dair CHP Grubu adına konuşması
9 8 113:120 126:128
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 11. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) : İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 2 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
11 19 759:760
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 13. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kıbrıs barış harekâtı münasebetiyle
13 3 9:10
4 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Dış siyasî olayların meydana getirdiği şartlardaki gelişmeler münasebetiyle
13 4 15:19
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 17. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Son günlerde yapmış olduğu dış temaslar hakkında gündem dışı açıklaması
17 8 137:142
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 18. Yasama Yılı
6 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve Tunceli illerinde 26.4.1979 günü saat 07.00'den itibaren 2 ay süre ile ilan edilen Sıkıyönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının onaylanmasına ve Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illerinde evvelce ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkereleri münasebetiyle
18 4 57:60
7 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illeri sınırları içerisinde evvelce ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 2 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
18 5 75:77 96:100
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 19. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) : Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'in, Ortadoğu olaylarının gelişmeleri ve bu gelişmelerin uzantılarıyla son dış seyahati hakkında gündem dışı açıklaması münasebetiyle CHP Grubu adına konuşması
19 32 333:340 349
9 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) : Ülkemizde uzun süreden beri devam eden, boyutları ve şekilleri gittikçe artan anarşi ve terörün önlenmesi hususunda Parlamentonun tarihi bir görevle karşı karşıya bulunduğu hakkındaki Başkanlık sunuşu münasebetiyle CHP Grubu adına konuşması
19 92 599:604