E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 2. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi üzerinde
2 6 122:123
2 8 154
2 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair önergeler münasebetiyle
2 15 436:437
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 3. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ankara ve İstanbul'da ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
3 2 15:17