E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 1. Yasama Yılı
1 Söylevler Ve Demeçler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (GEÇİCİ BAŞKAN) : Meclisin "En Yaşlı Üye" İsmet İnönü tarafından açılması dolayısıyla demeci.
1 1 3
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 2. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Ankara, İstanbul ve İzmir illeri sınırları içerisinde 21 Mayıs 1963 günü saat 15,00 ten itibaren bir ay süre ile ilân edilen Sıkıyönetim hakkında Bakanlar Kurulu Kararının onanmasına dair Başbakanlık tezkeresi hakkında
2 3 31:32
3 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi üzerine
2 8 151:152
4 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruşturması anılmasına dair önergeler münasebetiyle
2 15 454:456
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 3. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Ankara ve İstanbul'da ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
3 6 97:100
6 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Ankara ve İstanbul'da ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
3 11 268:270
3 12 275
7 Söylevler Ve Demeçler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞBAKAN) : Başbakan İsmet İnönü'nün, Kıbrıs konusunda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'daki önemli vazife gezisi sırasında yapılan görüşmeler hakkında gündem dışı İzahat verebilmek için gizli otunun yapılmasına dair demeci.
3 17 394
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 9. Yasama Yılı
8 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (CHP GENEL BAŞKANI) : Boykotlar, öğrenci hareketleri ve demokratik rejim aleyhindeki aşırı akımlarla ilgili olarak TBMM'nin Anayasa düzeni içinde görevini yapacak kudrette olduğunu belirtmek üzere
9 3 22:26
9 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (CHP GENEL BAŞKANI) : İstanbul ili ile Kocaeli Merkez ve Gebze ilçesinde 16.6.1970 günü saat 21,00 den itibaren 1 ay süre ile Sıkıyönetim ilân edildiğine dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
9 14 219:220
10 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (CHP GENEL BAŞKANI) : İstanbul ili ile Kocaeli Merkez ve Gebze ilçelerinde ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 16.7.1970 tarihînden başlanarak 2 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi dolayısıyla
9 18 299:300
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 10. Yasama Yılı
11 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 2 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
10 12 447:448
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 11. Yasama Yılı
12 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 2 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
11 6 193
11 8 280