E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İRFAN ÖZAYDINLI (BALIKESİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Malatya'da cereyan eden olaylar hakkında gündem dışı açıklaması
17 4 31:32
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 18. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar İRFAN ÖZAYDINLI (BALIKESİR) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illerinde 26.12.1978 günü saat 7,00'den itibaren 2 ay süre ile ilan edilen Sıkıyönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının onaylanmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
18 4 41:43