E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 3. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İLYAS SEÇKİN (ANKARA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ankara ve İstanbul'da ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
3 2 14:15