E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 2. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi üzerinde
2 6 119:121
2 8 146:149
2 Söz Alanlar İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ankara, İstanbul ve İzmir illeri sınırları içinde ilân edilen ve 21.3.1063 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılması kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimim, 21.10.1963 tarihinden itibaren Ankara ve İstanbul illerinde 2 ay süre ile uzatılmasının TBMM'ye arzına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
2 12 302:304
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 14. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 5.1.1975 günün saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
14 2 43:44
4 Söz Alanlar İLHAMİ SANCAR (İSTANBUL) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 5.2.1975 günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
14 3 68