E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 10. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İLHAMİ ERTEM (MEHMET İLHAMİ ERTEM) (EDİRNE) (TARIM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş ve 19 arkadaşının, özel yüksek okullar ile ilgili işlemlerde, memuriyet mevkii ve nüfuzunu suiistimal ve ihmal ettiği iddiasıyla Millî Eğitim eski Bakanı ilhamı Ertem hakkında Anayasanın 90. maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi ve 11 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu münasebetiyle
10 4 232:243