E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in Transport Şirketinin delâleti ile İngiliz Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz arpanın satışı dolayısıyla Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'un hakkında Meclis soruşturması yapılabilmesine dair önergeleri dolayısıyla
1 10 71:74