E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ZEKAİ DORMAN (ÖMER ZEKAİ DORMAN) (İSTANBUL) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 83 680:690