E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Bu birleşimde Giresun Üyesi Ali Cüceoğlu'nun fındık taban fiyatı, fındık ihracı ve fındık dikim sahaları hakkındaki gündem dışı demecine cevabı.
32 62 617:618